Beschermd wonen

 

Ons aanbod van beschermd wonen

Bij Ons Zorgbureau bieden we verschillende woonvormen aan om aan te sluiten bij de verschillende behoeften van onze cliënten. Onze beschermde woonvorm is speciaal ontworpen voor cliënten die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen door onvoldoende zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden. Deze woonvorm biedt onze cliënten de kans om in een veilige omgeving te wonen waarbij er 24 uur per dag begeleiding en toezicht beschikbaar is.

Iedere cliënt heeft in ons beschermde woonhuis een eigen kamer tot de beschikking en de overige ruimtes zoals de woonkamer, keuken, badkamer en toiletten worden gedeeld met de andere bewoners. Hierdoor ontstaat er een gezamenlijke en huiselijke sfeer waarin cliënten zich thuis voelen en elkaar kunnen ondersteunen en stimuleren.

Onze begeleiders zijn er om de cliënten te ondersteunen op de gebieden waarop zij dat nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van zelfzorg, huishoudelijke taken, financiën, gezondheid of sociale vaardigheden. Samen werken we aan de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid zodat cliënten in de toekomst wellicht kunnen doorstromen naar een meer zelfstandige woonvorm.

We hechten veel waarde aan de wensen en behoeften van onze cliënten en proberen dan ook een zo comfortabel mogelijke leefomgeving te creëren. We kijken daarbij niet alleen naar de individuele cliënt, maar ook naar de groep en de onderlinge dynamiek. Zo streven we ernaar dat onze cliënten zich op hun gemak voelen en zich verder kunnen ontwikkelen in ons beschermde woonhuis.