CliËnt ondersteuning

CLIëNT ondersteuning

Het concept cliëntondersteuning bestaat onder andere uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning  op alle levensgebieden. Verder dicht het zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie. Volgens de de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige zorg is deze ondersteuning geheel onafhankelijk, kosteloos en laagdrempelig. Het uitgangspunt is immers het belang van de client! Daarom kan iedere burger een beroep doen op deze kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld als ondersteuning bij het keukentafelgesprek, maar ook bij vraagstukken rondom de participatie, of zelfs bij de aanvraag van een voorziening. Gemeentes, zorgaanbieders en zorgkantoren worden geacht hier actief op te wijzen.