Dagbesteding en Activering

Het dagactiviteitencentrum (DAC) bij Ons Zorgbureau

Het dagactiviteitencentrum (DAC) bij Ons Zorgbureau is een centrum voor leren, werken aan en verbeteren van persoonlijk gestelde doelen en activiteiten voor (jong)volwassenen, ouderen, vrouwen en mannen met psychosociale-, maatschappelijke, gedragsproblematiek, verstandelijke en of lichamelijke beperking of een combinatie van genoemde problematiek, syndroom en of beperkingen.

In dit centrum stimuleren we deelnemers om te leren (door te doen of te ervaren), binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Waar mogelijk voegen we meer toe dan alleen een zinvolle dagbesteding. Eigenwaarde en contact met andere deelnemers zijn belangrijk.

De zorgvragers die zorg en begeleiding krijgen op het DAC, noemen we deelnemers. We stimuleren een actieve deelname. Door de verschillende groepen zijn de deelnemers ingedeeld in een bij hen passende groep, afgestemd op hun culturele en religieuze achtergrond, mogelijkheden en interesses.

Wij bieden identiteitsgebonden zorg, die onder andere is gebaseerd op universele normen en waarden waarbij ethisch verantwoord te werk wordt gegaan en integriteit een voorwaarde is voor het morele kompas, waarbij sprake is van gemeenschappelijke aanvaarding.

 

Welke zorg bieden we?

Naast het verrichten van activiteiten, schenken we volop aandacht aan de diverse andere begeleidingsvragen van de deelnemers. Afhankelijk van de zorgzwaarte bepalen we de groepsgrootte. Hierdoor is het mogelijk de juiste zorg en begeleiding te bieden. De medewerkers van Ons Zorgbureau zijn professioneel en hebben kennis van onder andere:

verschillende methodieken van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en of gedragsproblematiek;

  • bijkomende stoornissen, zoals: autisme, ADHD en psychiatrische stoornissen (PTSS, bipolaire stoornis, depressie, psychoses, schizo affectieve stoornis, aandacht tekort stoornis);
  • ouderdomsproblematiek, dementie, Parkinson, vergeetachtigheid en geheugenstoornis, alzheimer;
  • epilepsie;
  • somatische aandoeningen, waarbij een rolstoel, krukken en rollator wordt gebruikt;
  • affectief-neutraal begeleiden;
  • veiligheid en conflicthantering;

 

Verder komen er diverse behandelaars op locatie. Dit zijn onder andere: gedragsdeskundige, fysiotherapeut en diëtist. 

 

Aan welke doelgroepen geven wij de activiteitenbegeleiding?

 

  1. Jongvolwassenen met psychosociale problematiek
  2. Senioren 55+ M/V, met ouderdomsproblematiek
  3. Vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst met participatieproblematiek en taalachterstand.