Maatschappelijke ondersteuning

MAATSCHAPPELIJKE Ondersteuning

Het bieden van tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen van een crisis is in de meeste gevallen voorbehouden aan SMO instellingen.

Cliënten van de maatschappelijke ondersteuning hebben veel met elkaar gemeen. Ze kampen vaak met meerdere, elkaar beïnvloedende problemen. Zo is er vaak sprake van een combinatie van dak- en thuisloosheid, geweldsproblematiek, schulden, opvoedingsproblemen, psychiatrische, somatische en/of verslavingsproblemen en/of werkloosheid of het ontbreken van een zinvolle dagbesteding. Dit maakt de hulpvraag vaak complex en veelomvattend.

De cliënten hebben hierdoor ook vaak te maken met instanties en hulpverleners uit verschillende maatschappelijke sectoren, waaronder de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de somatische zorg en de justitiële zorg. Verder is er vaak eveneens betrokkenheid van instanties die met hun inkomen, huisvesting, maatschappelijke ondersteuning en dagbesteding te maken hebben. 

Uitgesloten van begeleiding bij het zelfstandig en functioneren in, vanuit en rondom het eigen woonverblijf en extern wooninitiatief bij Ons Zorgbureau zijn in ieder geval:

Jongeren, die nog onder WMO Jeugd en gezin (Jeugdzorg) vallen (beneden 18 jaar), mensen met een actueel aanhoudende verslaafdenproblematiek, en verder volwassenen waarbij sprake is van vermoedelijk voortzettend criminogeen gedrag, ondercuratelestelling, te grote lichamelijke en of geestelijke beperkingen in combinatie met een ernstige gedragsstoornis. Deze groepen kunnen overigens wel binnen de ketenzorg bij de eerste aanmelding doorverwezen worden naar de reguliere SMO instellingen, andere zorginstellingen, instanties en of specifieke behandelaars.