activering

Onderdelen van het re-integratie maatwerk traject ‘Werkfit Maken’

1e Fase/eerste week.
Intake en inventarisatie

Ten behoeve van het re-integratie maatwerk traject zal na introductie en kennismaking eerst een inventarisatie worden gemaakt van uw fysieke gezondheid, sociale participatie mogelijkheden, schulden, gezinssituatie, hobby’s, taalbeheersing, computervaardigheid, rekenvaardigheid, praktische vaardigheden, zelfredzaamheid, scholing, opleiding, uw fysieke en psychische weerbaarheid.

Op basis van deze inventarisatie wordt in overleg met u besloten dat u kunt deelnemen aan een aantal programma onderdelen en krijgt u een aantal coaches toegewezen zoals een psycholoog, leefstijl coach, maatschappelijk werker, sportinstructeur en diëtist, waardoor u kunt werken aan herstel, verbetering en vooruitgang.

Volgen van programma onderdelen ten behoeve van het verbeteren van het persoonlijke functioneren

U ontvangt maximaal vijf dagen in de week op basis van 1 uur en maximaal 20 uur in de maand intensieve begeleiding en aansturing, en oefent en leert effectief om te gaan met de aanwezige beperkingen vanwege interpersoonlijke fysieke en psychische weerstanden en persoonlijke belemmeringen. Met behulp van onze oefenprogramma onderdelen kunt u uw fysieke en psychische weerbaarheid verhogen. Hierdoor kunt u de regie over uw eigen leven herpakken.

2e Fase/einde 1e maand.

Functioneringsrapportage en vervolgen van programma onderdelen ten behoeve van het verbeteren van het persoonlijke functioneren

 

Aan het einde van de eerste maand wordt een 1e functioneringsrapportage opgemaakt.

 

Bij de conclusie en bij de evaluatie van het functioneringsrapportage wordt opgenomen, dat in de tweede maand mogelijk nog extra wordt ingezet op programma onderdelen, waarop onvoldoende wordt gescoord en waarmee de praktische vaardigheden nog meer worden verbeterd.

 

3e Fase/einde van de 2e maand.

Volgen van programma onderdelen ten behoeve van het verbeteren van het persoonlijke functioneren aangevuld met het versterken van de werknemersvaardigheden

U gaat naast hetgeen is weergegeven in de 2e fase nu tevens arbeidsritme opbouwen door middel van dagelijks bezoek aan het dagcentrum vanaf negen uur tot vier uur, deelname aan ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten, voorbereiding en zelfstudie van cursus, opleiding, stage, proefplaatsing of werkervaringsplaatsing. Daarbij leert u om onder leiding en toezicht te werken en taken/opdrachten (zelfstandig) uit te voeren. Ons Zorg Bureau Werkt heeft een breed aanbod aan bedrijven en instellingen in bijna alle sectoren, waar u mogelijk terecht kan. Vanuit deze hernieuwde positie kunnen wij met u samen uiteindelijk richten op het concreet vinden van een werkstage, leerwerktraject en of een nieuwe betaalde baan op de arbeidsmarkt.

 

In beeld brengen van uw arbeidsmarktpositie
U wordt geholpen met het duiden van een passende of gewenste zoekrichting in betaalde arbeidsmarkt. Daarbij wordt gekeken naar uw opleiding, interesses, competenties, affiniteiten, psychische en lichamelijke belastbaarheid en uw voorliggende werkervaring, huidige stage en of proefplaatsing. Aan u wordt ook inzicht en kennis verstrekt over realistische kansen op de arbeidsmarkt, waarna concrete vacatures worden aangedragen en of plaatsingen voor de duur van minimaal 6 maanden mogelijk worden gemaakt in een van de navolgende sectoren;

Beveiliging, transport, logistiek, fruitteelt, land- en tuinbouw, zorginstellingen, thuiszorg, zorgboerderijen, dierenzorg en manege, bakkerij, schoonmaakbranche, kringloopbedrijven, bouwnijverheid en onderhoud.