Thuisondersteunende zorg

BEGELEIDING BIJ HET ZELFSTANDIG WONEN EN FUNCTIONEREN

Met gepaste trots presenteren we de leidraad begeleiding bij het zelfstandig wonen en functioneren in, vanuit en rondom het eigen woonverblijf en extern wooninitiatief. Het is een verzameling van afspraken die er voor moeten zorgen dat wij samen de dag soepel doorkomen.

Het met meerdere mensen en meerdere belangen bij elkaar wonen, ontwikkelen en werken vraagt om een minimaal aantal regels. Cliënten met begeleiding bij het zelfstandig wonen en functioneren in, vanuit en rondom hun eigen woonverblijf en extern wooninitiatief moeten zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen wonen en regie over eigen leven kunnen voeren. Medewerkers dienen dit zo goed mogelijk te ondersteunen. Soms zullen regels en afspraken een beetje knellen. Voor cliënten, omdat ze toch enigszins beperkt wordt in hun autonomie. Voor medewerkers omdat zij niet altijd zaken op hun eigen wijze kunnen oplossen. Deze regels en afspraken zijn daarbij een hulpmiddel. Gesprek, evaluatie, bewonersbijeenkomsten, achterwacht, weekenddienst, crisisdienst, dag structuur, dagbesteding, ambulante begeleiding, sturing en toezicht op maat zijn hierbij bepalend.

Een meerderheid van de cliënten met begeleiding bij het zelfstandig wonen en functioneren in, vanuit en rondom het eigen woonverblijf en extern wooninitiatief wil leren omgaan met hun beperkingen, sociale leefomgeving en werken aan stabiliteit. Cliënten met begeleiding bij het zelfstandig wonen en functioneren willen meer rekening gaan houden met hoe om te gaan met het wonen en hoe het leven er gewoonlijk aan toe gaat; hoe je in deze maatschappij met elkaar en met afspraken omgaat. Dat is noodzakelijk omdat de meeste cliënten met begeleiding bij het zelfstandig wonen en functioneren (op termijn) weer meer actief deel willen kunnen uitmaken van de maatschappij. De begeleiding, sturing en toezicht op maat van de medewerkers moet hierop gericht zijn en is veelal voor langere tijd en soms blijvend nodig.